0

How do I add myself as a teacher?

il y a un an
שלום אני מלמדת גם עברית וגם אנגלית. איך אפשר להוסיף את המקצוע אנגלית כדי שתלמידים יוכלו ללמוד אצלי?
תודה
Hi I teach both Hebrew and English. How can I add Hebrew so that students can find me?
Thanks!
conversation
hebrew
learning
teaching
spoken
beginners

Populaire

Ruth

Flag
(13)
$17.00-20.00
USD/h
class
Anglais
globe
Royaume-Uni
time
47
Réserver des cours