0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

hace un año
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

Populaire

0
Mourad
FlagArabeHace 17 horas
Commentaires: 0Rapport
palestine
bande de gaza
moyen orient
résistance
conflit
0
Mourad
FlagFrançaisHace 17 horas
Commentaires: 0Rapport
torture
colonisation française
colonisation nord afrique
tunisie
protectorat

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
Thaïlandais
globe
Thaïlande
time
53
Réserver des cours