0

می خواهید به ایران برید؟

il y a un an

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Populaire

0
John
FlagAnglaisIl y a 13 heures
Commentaires: 1Rapport
accent
pronunciation
vowel
ɛː
0
Sheila
FlagItalienIl y a 5 heures
Commentaires: 0Rapport

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
Anglais
globe
États-Unis
time
990
Réserver des cours